Welcome Tournesol®:  Koncepcja

Z idei Tournesol® basenu na każdą pogodęe
wyrosła całościowa koncepcja Tournesol® .

Po pierwsze, z idei modułowej konstrukcji wynika możliwość
   stopniowej rozbudowy modułu podstawowego nawet po pewnym czasie.
   Wszystko jest na to przygotowane.

Po drugie, podstawową ideą koncepcji jest przedstawienie
   gminie dokładnego, gotowego a ponadto indywidualnego rozwiązania.
   Budowa wykonana zostanie przez główne przedsiębiorstwo pod klucz,
   za stałą cenę, w ciągu roku od rozpoczęcia budowy.
   Korzysci wypływające z naszej propozycji są jednoznaczne.

Po trzecie do pakietu ofertowego należy oprogramowanie i koncepcja
   eksploatacji, koncepcja marketingowa, finansowa oraz profesjonalne
   dopasowanie projektu do warunków lokalizacji planowanej inwestycji.
   Podsumowując wszystkie te czynniki, możecie Państwo
   bezpiecznie podjąć decyzję.