Welcome Tournesol®:  Kto za tym stoi?
Za koncepcją Tournesol®
Sp. z o.o.
stoi

Kompetentny zespół

inz. Jürgen F. Salz
Architekt, który specjalizuje się od 20 lat w budowie wielkich
wielofunkcyjnych ośrodków sportowych i rekreacyjnych na terenie
Niemiec i sąsiednich państw.
Biura kooperacyjne mieszczą się w Niemczech, Francji, Luxemburgu i Polsce.

W tym czasie jako wybitny specjalista w tej dziedzinie przyczynił się do powstania 30
wielofunkcyjnych ośrodków sportowych i rekreacyjnych, które zostały zaplanowane,
zbudowane, przebudowane, rozbudowane oraz koncepcyjnie rozwinięte.


Michael Beck

Doradca inwestycyjny zleceniodawców w dziedzinie rekreacji,
a także specjalista w zakresie wielofunkcyjnych rozwiązań.

Michael Beck od 1986 roku sprawował obowiązki doradcy inwestycyjnego
oraz miał pieczę nad rozwojem, uruchomieniem oraz długoletnią eksploatacją ponad 30
wielofunkcyjnych oraz rekreacyjnych obiektów sportowych w Niemczech i zagranicą.

Od 1998 roku jego zakres działalności obejmował również doradztwo inwestycyjne
w dziedzinie hotelarstwa, budowy basenów ogólnodostępnych oraz turystycznych
koncepcji marketingowych.

J. F. Salz i M. Beck współpracują ze sobą od 1987 roku.